Дело T-336/19: Решение на Общия съд от 30 януари 2020 г. — BZ/Комисия (Публична служба — Договорно наети служители — Освобождаване поради очевидно незадоволителна работа — Пропорционалност — Член 84 от УРДС — Отговорност)