/* */

Komisjoni otsus, 22/12/2008, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.5224 - EDF / BRITISH ENERGY) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult inglisekeelne tekst on autentne)