Kirjalik küsimus E-1382/09, mille on esitanud Roberto Musacchio (GUE/NGL) komisjonile. Loa andmine loomapargile Le Dune del Delta Standiana piirkonnas (Ravenna)