Komisjoni otsus, 28/05/2009, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.5507 - Q-CELLS / GOOD ENERGIES / NORSUN / SUNFILM) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult inglisekeelne tekst on autentne)