Zaak T-192/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 11 juli 2007 — Flex Equipos de Descanso/BHIM — Leggett & Platt (LURA-FLEX) ( Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Gemeenschapsmerkaanvraag voor woord LURA-FLEX — Oudere nationale beeldmerken die woordelement flex bevatten — Laattijdige overlegging aan oppositieafdeling van vertalingen van ter staving van bekendheid van oudere merken ingediende stukken — Verplichting van kamer van beroep om noodzaak van inaanmerkingneming van vertaalde documenten te beoordelen )