T-192/04. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2007. július 11-i ítélete – Flex Equipos de Descanso kontra OHIM – Leggett & Platt (LURA-FLEX) ( Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A LURA-FLEX közösségi szóvédjegy bejelentése – A flex szóelemet tartalmazó korábbi nemzeti ábrás védjegyek – A korábbi védjegyek jó hírnevének bizonyítására szolgáló iratok fordításának késedelmes benyújtása a felszólalási osztályhoz – A fellebbezési tanácsnak a lefordított dokumentumok figyelembevétele szükségességének értékelésére vonatkozó kötelessége )