2007/825/EÜ: Nõukogu otsus, 8. november 2007 , Euroopa Ühenduse ja Serbia Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta