Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv 94/19/EÜ, 30. mai 1994 , hoiuste tagamise skeemide kohta