SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4046/98 van Ian WHITE aan de Commissie. Niveau van het toezicht door de Meat Hygiene Service in erkende slachthuizen