Komisjoni määrus (EÜ) nr 1333/2007, 13. november 2007 , millega Saksamaa lipu all sõitvatel laevadel keelatakse tursa püük ICES IV püügipiirkonnas ja IIa püügipiirkonna EÜ vetes