SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2923/98 van Alexandros ALAVANOS aan de Commissie. Standpunt van de Commissie inzake de verklaring van de Griekse minister van Onderwijs