Kirjalik küsimus E-2434/07 Esitaja(d): Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) komisjonile. Direktiivi 85/337/EMÜ võimalik rikkumine Alhaurin el Grande piirkonnas (Malaga, Hispaania)