Euroopa Parlamendi 15. novembri2007.aasta resolutsioon Euroopa huvi kohta: edukas toimetulek üleilmastumise ajajärgul