Komisjoni määrus (EÜ) nr 2760/98, 18. detsember 1998 , piiriülese koostöö programmi rakendamise kohta Phare programmi raames