Kirjalik küsimus E-5712/09, mille on esitanud Laurence J.A.J. Stassen (NI) komisjonile. Probleemid sagedusoksjoniga Saksamaal