Kohtuasi C-139/08: Eelotsusetaotlus, mille esitas Oberlandesgericht Karlsruhe (Saksamaa) 7. aprillil 2008 — Kriminaalmenetlus, milles süüdistatav on Rafet Kqiku