Komisjoni otsus , 3. september 2002, millega kehtestatakse madratsitele ühenduse ökomärgise andmise muudetud ökoloogilised kriteeriumid ja muudetakse otsust 98/634/EÜ (teatavaks tehtud numbri K(2002) 3293 all) (EMPs kohaldatav tekst) (2002/740/EÜ)