Kirjalik küsimus E-3240/09, mille on esitanud Jim Higgins (PPE-DE) komisjonile. Interneti erapooletus