/* */

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4025/97 van Graham WATSON aan de Commissie. Financiële instrumenten voor fondsen ten behoeve van regionaal beleid