Kirjalik küsimus P-3129/07 Esitaja(d): Paul van Buitenen (Verts/ALE) komisjonile. Arab Pank ja palestiinlaste kontrollitavate alade rahastamine