Komisjoni otsus, 04/08/2009, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.5506 - SABENA TECHNICS / TNT AIRWAYS / JV) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult inglisekeelne tekst on autentne)