Rozhodnutí Komise ze dne 04/08/2009 prohlašující spojení podniků za slučitelné se společným trhem (Případ č. COMP/M.5506 - SABENA TECHNICS / TNT AIRWAYS / JV) podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (Pouze anglické znění je závazné)