2007/370/EÜ: Nõukogu otsus, 14. mai 2007 , Regioonide Komitee seitsme Kreeka liikme ja viie Kreeka asendusliikme ametisse nimetamise kohta