Kirjalik küsimus E-2827/09, mille on esitanud Luca Romagnoli (NI) komisjonile. Kodanikukaitse rahastamisvahendi kasutamine Napoli vallas