Komisjoni otsus, 23/01/2008, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.4959 - GOLDMAN SACHS / MATLINPATTERSON / BANKENSERVICE KASSEL) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult inglisekeelne tekst on autentne)