Kirjalik küsimus E-5719/09, mille on esitanud Ole Christensen (S&D) komisjonile. Loetelu ELi piirikontrollipunktidest kalaõli impordiks kolmandatest riikidest