Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2067/96 tad-29 ta’ Ottubru 1996 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1000/96 rigward ċerti standards ta’ marketing rigward laħam tat-tjur