Esimese Astme Kohtu otsus (viies koda), 9. juuli 2008.