Kirjalik küsimus E-1959/09, mille on esitanud Luca Romagnoli (NI) komisjonile. Teave rahaliste vahendite kasutamise kohta L’Aquila ülikoolis teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi raames