Komisjoni määrus (EÜ) nr 1107/96, 12. juuni 1996 , geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste registreerimise kohta nõukogu määruse (EMÜ) nr 2081/92 artiklis 17 sätestatud korras