Komisjoni otsus, 16/09/2009, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.5598 - DRAGADOS / POL - AQUA GROUP) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult inglisekeelne tekst on autentne)