Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne juhtumi nr COMP/M.4854 — TomTom/Tele Atlas kohta (Vastavalt komisjoni 23. mai 2001 . aasta otsuse 2001/462/EÜ, ESTÜ (ärakuulamise eest vastutavate ametnike pädevuse kohta teatavates konkurentsimenetlustes) artiklitele 15 ja 16 — EÜT L 162, 19.6.2001, lk 21 )