Decizia nr. 1/2019 a Consiliului mixt instituit în temeiul Acordului de parteneriat economic între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și statele părți la APE din SADC, pe de altă parte, din 19 februarie 2019 privind adoptarea Regulamentului de procedură al Consiliului mixt și al Comitetului pentru comerț și dezvoltare [2019/437]