Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahelise majanduspartnerluslepinguga moodustatud ühisnõukogu 19. veebruari 2019. aasta otsus nr 1/2019, millega võetakse vastu ühisnõukogu töökord ning kaubandus- ja arengukomitee töökord [2019/437]