Kirjalik küsimus P-3453/08, mille on esitanud Hiltrud Breyer (Verts/ALE) komisjonile. Prügi Napolist ja Campania piirkonnast Saksamaale eksportimine põletamise eesmärgil