Kirjalik küsimus E-6357/08, mille on esitanud Emilio Menéndez del Valle (PSE) komisjonile. India: tõsised õhusaaste probleemid