Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/586 a Comisiei din 12 aprilie 2021 de modificare a Deciziei 2007/330/CE de ridicare a interdicțiilor privind circulația anumitor produse de origine animală în insula Cipru în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 866/2004 al Consiliului și de stabilire a condițiilor privind circulația produselor respective cu privire la „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” (DOP) [notificată cu numărul C(2021) 2386] (Text cu relevanță pentru SEE)