A Bizottság (EU) 2021/586 végrehajtási határozata (2021. április 12.) az egyes állati termékek Ciprus szigetén történő mozgására vonatkozó tilalmaknak a 866/2004/EK tanácsi rendelet szerinti megszüntetéséről és azon termékek mozgására vonatkozó feltételeknek a megállapításáról szóló 2007/330/EK határozatnak a „Χαλλούμι” (Halloumi)/”Hellim” (OEM) sajt vonatkozásában történő módosításáról (az értesítés a C(2021) 2386. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)