Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/586, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2021, tiettyjen eläintuotteiden liikkumista Kyproksen saarella koskevien kieltojen poistamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 866/2004 puitteissa ja edellytysten vahvistamisesta kyseisten tuotteiden liikkuvuudelle tehdyn päätöksen 2007/330/EY muuttamisesta nimen ”Χαλλούμι” (Halloumi) / ”Hellim” (SAN) osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2021) 2386) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)