Kohtuasi C-326/08: 16. juuli 2008 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik