Kirjalik küsimus E-5865/09, mille on esitanud Chris Davies (ALDE) komisjonile. Euroopa tormijooks gaasile