Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2494/2000, 7. november 2000 , arengumaade troopiliste ja muude metsade säilitamise ja säästva majandamise edendamise meetmete kohta