Klausimas raštu E-005540/11 Proinsias De Rossa (S&D) Komisijai. Direktyvos 2004/38/EB įgyvendinimas Airijoje