Kohtujuristi ettepanek - Poiares Maduro - 20. veebruar 2008. # Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio SpA (FIAMM) ja Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio Technologies LLC (C-120/06 P), Giorgio Fedon & Figli SpA ja Fedon America, Inc. (C-121/06 P) versus Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Ühenduste Komisjon. # Apellatsioonkaebus - Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) vaidluste lahendamise organi soovitused ja otsused - Vaidluste lahendamise organi järeldused ühenduse banaaniimpordi korra vastuolu kohta WTO eeskirjadega - Ameerika Ühendriikide poolt vastuabinõude kehtestamine teatud liikmesriikidest pärineva impordi täiendava tollimaksuga maksustamise teel - WTO poolt lubatud vastuabinõud - Ühenduse lepinguvälise vastutuse puudumine - Esimese Astme Kohtu menetluse kestus - Mõistlik tähtaeg - Õiglase hüvitise nõue. # Liidetud kohtuasjad C-120/06 P ja C-121/06 P. FIAMM ja FIAMM Technologies vs. nõukogu ja komisjon TITJUR