Kirjalik küsimus E-5024/09, mille on esitanud Cristiana Muscardini (PPE) komisjonile. Keskkonnakaitse ja hüdrogeoloogilised ohud