Kirjalik küsimus E-5246/08, mille on esitanud Nikolaos Vakalis (PPE-DE) komisjonile. Reisilubade elektroonilise väljastamise süsteem