Kohtuasi C-440/06: Euroopa Kohtu (viies koda) 25. oktoobri 2007 . aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Kreeka Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 91/271/EMÜ — Asulareovee puhastamine — Artiklid 3 ja 4)