Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5804 – Samsung Electronics CO/Samsung Digital Imaging CO) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti