Valsts atbalsts – Polija – (Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. līdz 89. pants) – Komisijas paziņojums saskaņā ar EK līguma 88. panta 2. punktu – paziņojuma atsaukums – Valsts atbalsts C 47/2008 (ex N 270/08) – pārstrukturēšanas atbalsts uzņēmumam Przędzalnia Zawiercie, Polija (Dokuments attiecas uz EEZ )