/* */

Riigiabi – Poola – (Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklid 87–89) – EÜ asutamislepingu artikli 88 lõike 2 kohane komisjoni teade – teatise tagasivõtmine – Riigiabi C 47/2008 (ex N 270/08) – ümberkorraldamiseks antav abi Poola ettevõtjale Przędzalnia Zawiercie (EMPs kohaldatav tekst )